De kleuren van de dauwdruppel

Gepubliceerd door Barbara Westerhof op

Een lerares ging eens met 7 van haar leerlingen een ochtendwandeling maken in de duinen. De dauw lag nog over de bomen, struiken en halmen. Na een tijdje brak de zon door waardoor de dauwdruppels prachtig begonnen te schitteren. Bij een grote schitterende dauwdruppel stopte de vrouw.
Ze liet de leerlingen in een kring om de druppel heen staan, zodat ze het allemaal goed konden zien en de zon er op bleef schijnen. Ze vroeg aan een ieder welke kleur de druppel had.

Rood, zei de eerste
Oranje, zei de tweede
Geel, zei de derde
Groen, zei de vierde
Blauw, zei de vijfde
Paars, zei de zesde
Violet, zei de zevende

Verbaasd keken de leerlingen elkaar aan. Ze waren allemaal overtuigd van hun eigen gelijk. Het scheelde niet veel of ze kregen ruzie.
De lerares stelde voor dat de leerlingen van plaats zouden wisselen.
Telkens zagen ze op een andere plaats een andere kleur verschijnen. Langzaam drong het tot hen door dat iedereen de waarheid had gesproken.
Toen er een tijdje verstreken was vroeg de lerares of de leerlingen weer allemaal op de plaats wilden gaan staan waar ze het eerst hadden gestaan.
Omdat de zon nu vanuit een andere hoek op de druppel scheen, zag ieder van hen nu ook een andere kleur.

De lerares legde uit:
Hoe jullie de waarheid zien hangt af van de tijd en plaats die jullie in het leven innemen. Jullie zagen telkens een deel van het licht en zagen dat aan voor de hele waarheid.
Jullie hebben alle waarheden nodig, want allemaal tezamen vormen ze het hele spectrum van het licht als geheel, de volle waarheid. Laat ieder zijn eigen weg bewandelen, zijn eigen plaats innemen en zijn eigen deel van het licht waarnemen.
Tot je zelf een van de groten bent geworden en de zeven kleuren als één kunt waarnemen, zal ieder afhankelijk van zijn situatie een ander standpunt innemen en de waarheid op een andere manier zien…

Wees daarom niet alleen tolerant, want dat is slechts het dulden van een andere waarneming, maar wees zelfs blij dat er andere waarnemingen zijn. Zolang je zelf nog niet het volle licht kunt zien, heb je jouw medemens als medeleerling nodig om de volle waarheid te leren kennen.”

Het moraal:
Er zijn meerdere kanten aan de waarheid.
Ieder ziet vanuit eigen waarneming en met zijn of haar eigen gedachten, gevoelens en ervaringen. Verruim je blikveld door te luisteren naar elkaar, zonder oordeel!